• Forside
  • Sitemap
  • Print
  • Kontakt

Barnets udvikling

Motorisk funktion:
Den motoriske udvikling er forsinket, sandsynligvis påvirket af muskel- slaphed og ustabile led, kombineret med en forholdsvis stor krop.

Børnene sidder og går sent. De har en kluntet gang og ofte store vanskeligheder med opgaver, som kræver koordination af bevægelserne, som f.eks. at cykle. Koordinationsproblemerne er større ved fin- end ved grovmotorikken, men begge forbedres med alderen.

 

Sprog og kommunikation:
Sprogudviklingen er som regel meget forsinket, især hvad angår mulighederne for at udtrykke sig. De kan have vanskeligheder med at udtrykke oplevelser, tanker og ideer. Desuden forekommer udtalevanskeligheder.

Ved mistanke om forsinket sprogudvikling er talepædagogisk vurdering og støtte meget vigtig.

Børnene beskrives almindeligvis som isolerede og med vanskeligheder i forholdet til kammerater. De leger ofte alene eller foretrækker samvær med voksne. Ligeledes angives følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder, med bl.a. vredesudbrud. Dette kan skyldes lav frustrationstærskel på grund af kommunikationsvanskeligheder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at omgivelserne ofte vil have en tendens til, at vurdere barnet som ældre end det er, på grund af dets størrelse, hvilket kan påvirke forventningerne til barnet.

En del børn har søvnproblemer, og især synes mange at have et meget lille søvnbehov med opvågning tidligt om morgenen.

 

Indlæring:
Børnenes psykiske udvikling og indlæring i skolen kan fremmes væsentligt ved målrettet pædagogisk støtte. Tidlig fysioterapeutisk, talepædagogisk og psykologisk vurdering af det enkelte barn er meget vigtig med henblik på, at kunne yde optimal støtte.

Børnenes indlæringsvanskeligheder i skolen vil ofte skyldes problemer med sprog, motorik og koncentration.

 

LANDSFORENINGEN FOR SOTOS SYNDROM | THUJAVEJ 20 | 5250 ODENSE SV | TLF 24 81 91 06